Перелік прихованих робіт

До прихованих робіт при муруванні цегляних стін відносять роботи по зварюванні закладних металавих анкерів та їх антикорозійному покриттю, установленні армувальних сіток, улаштуванні вертикальної та горизонтальної гідроізоляції.

На дані роботи складають акти на приховані роботи після іх попереднього приймання.

11. Рішення з охорони праці та пожежної безпеки

На будівельному майданчику необхідно розробити загальні положення з техніки безпеки і безпосередньо на робочих місцях.

Всі робітники проходять попередній інструктаж зтехніки безпеки, а також виробничий інструктаж на робочих місцях. Адміністрація зобов’язана навчити робітників правилам техніки безпеки.

Будівельний майданчик треба огородити, визначити небезпечні зони в місцях проведення робіт, на проїздах будівельних машин, проходах для людей Перелік прихованих робіт, в межах яких діють небезпечні виробничі фактори. Небезпечні зони повинні бути помічені знаками і надписам установленої форми і огороджуватись на період проведення робіт.

Біля в'їзду на будівельний майданчик повинна бути встановлена схема руху транспорту, а на обочинах доріг - дорожні знаки. Швидкість руху транспорту біля місць виконання робіт і па поворотах не повинна перевищувати 5 км/год., а на прямих ділянках - 10 км/год.

Проїзди, проходи і робочі місця необхідно регулярно очищувати і не загороджувати матеріалами та іншим.

Проходи з нахилом більше 200 повинні бути обладнанні трапами або східцями з огорожею висотою 1 м. Ширина проходів до робочих місць і на робочих місцях повинна бути не Перелік прихованих робіт менше - 0.6 м., а висотою не менше – 1,8 м.

Входи до будівлі, що споруджують, повинні бути захищенні зверху щільним навісом шириною не менше ширини входу з виступом не менше 2м від стіни.

Подавати матеріали, будівельні конструкції на робочі місця необхідно в технологічній послідовності, яка б забезпечувала безпеку виконання робіт.

Складувати матеріали і обладнання на робочих місцях необхідно так, щоб вони не створювали небезпеки при виконанні робіт і не загороджувати проходи, а на майданчику їх розміщують на площадках з нахилом 50 для відведення води.

Прокладки і підкладки в штабелях матеріалів і конструкцій необхідно розміщувати в одній вертикальній площині. Їх товщина повинна Перелік прихованих робіт бути більше висоти виступаючих монтажних петель не менше ніж на 20 мм.

Поміж штабелями на складах мають бути передбачені проходи шириною (1м) і проїзди, ширина яких залежить від габаритів транспортних засобів. Спирати матеріали, вироби і конструкції до елементів тимчасових і постійних споруд заборонено.

На будівельному, майданчику призначається особа, яка відповідає за пожежну безпеку. В небезпечних місцях розташовуються пости пожежної безпеки, забезпечують наявність засобів зв’язку та пожежогасіння. На об'єкті розташовують пожежні гідрати на постійному водопроводі, а також встановлюється протипожежний режим (місця для паління, місця сортування деревини, столярних виробів, бітуму, виконання газо-електрозварювальних робіт, обігрів робітників, електропрогрів бетонів, наявність Перелік прихованих робіт плакатів тощо). Не допускається користуватися відкритим вогнем в радіусі 50 м. від місця використання і складування матеріалів, які містять вибухонебезпечні і легкозаймисті матеріали.Всі проектні рішення розроблені у відповідності з вказівками ,,Протипожежних норм проектування будівель і споруд”, ,,Правил пожежної безпеки при виконанні будівельно-монтажних робіт” головного управління МВС України.documentaofpsbx.html
documentaofpzmf.html
documentaofqgwn.html
documentaofqogv.html
documentaofqvrd.html
Документ Перелік прихованих робіт